ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางการชำระเงิน สามารถเลือกชำระผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี

ปราชญา เด่นชนะดวงดี

เลขที่บัญชี

015-1-37797-1

เบอร์โทร
083-639-5635

Facebook
Solar-D